ตัวแทนออกของ

บริษัท พี.ที.เอ.เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด มีการบริการจัดการในด้านเดินพิธีการนำเข้าและส่งออกไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงหลายๆประเทศทั่วโลก ในความเป็นจริงนั้น ความสามารถในการจัดการได้รวดเร็วและสำเร็จนั้นจะต้องผ่านการดำเนินการที่รวด เร็วในด้านเอกสารต่างๆด้วย ทางทีมงานของเราจะช่วยคุณในการจัดการต่างๆ
การเดินพิธีการนำเข้า ส่งออกของเราได้รวมทั้งการขนส่งทางอากาศและการขนส่งทางทะเล ทีมงานของเราจะสร้างความเชื่อถือให้แก่ลูกค้าและดำเนินการให้ทันเวลาในทุกๆ ประเภทสินค้า
ค่าอากรและภาษีคำนวณโดยกรมศุลกากรฯ(ไม่ใช่จาก Freight Forwarder) โดยคิดจากมูลค่าของสินค้า
อากรและภาษีจะถูกกำหนดโดยปัจจัยสองประการคือ

  • ประเภทของสินค้า
  • รายละเอียดมูลค่า (มูลค่าสินค้า & ค่าขนส่ง)

สอบถามอัตราค่าบริการ

รบกวนตอบข้อมูลการบริการที่คุณต้องการตามรายละเอียดแบบฟอร์มและพนักงานของเราจะติดต่อคุณกลับภายใน 24 ชั่วโมง (ฟรี)