บริการการขนส่งทางทะเลต่อด้วยทางอากาศ

การขนส่งทางทะเล ทางอากาศของเราสามารถส่งจากในประเทศเอเชีย และส่งไปยังเป้าหมายปลายทางทั่วโลก โดยเน้นการส่งสินค้าที่มีปริมาณมากและต้องการระยะเวลาการขนส่งที่ใช้เวลาไม่ นาน

การขนส่งทางทะเลต่อด้วยทางอากาศคือการขนส่งผสมผสานกันระหว่างทาง ทะเล (ทางทะเลจาก ดูไบ)และขนส่งต่อด้วยขนส่งทางอากาศ (จากสนามบินดูไบไปแอร์พอร์ตปลายทางทั่วโลก)
การขนส่งประเภทนี้เป็นประโยชน์กับลูกค้าในด้านการระยะเวลาการขนส่งสั้นกว่า ทางทะเล รวมทั้งค่าใช้จ่ายยังถูกกว่าการขนส่งทางอากาศอย่างเดียวถึง 30 เปอร์เซ็นต์
การขนส่งทางทะเลต่อด้วยทางอากาศเป็นทางเลือกที่ดีในด้านธุรกิจซึ่งสามารถประหยัดเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ดี
ทีเดียว แต่น้ำหนักในการขนส่งอย่างน้อยประมาณ 600 กิโลกรัม
ระหว่างการขนส่งในดูไบทางเอเย่นของเราจะจัดการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าไปยังโกดังท่าเรือ รวมถึง
จัดการในเรื่องของการเดินพิธีการนำเข้าและค่าใช้จ่ายต่างๆในท่าเรือดูไบและ ส่งส่งสินค้ายังแอร์พอร์ตด้วย เมื่อทางเอเย่นของเราได้รับการคอนเฟริ์มกับทางแอร์ไลน์ทางเอเย่นของเราจะ เดินพิธีการศุลกากรขาออกและเอกสารต่าง รวมทั้งเอกสารต่างๆจะถูกจัดส่งไปยังเอเย่นต์ของเราที่แอร์พอร์ตจุดหมายปลาย ทาง
เนื่องจากมีการขนย้ายสินค้า ทางเราจะแนะนำกับทางลูกค้าเสมอว่า ควรจะแพคสินค้าในลักษณะที่ป้องกันตัวสินค้าได้เป็นอย่างดี เช่น กล่อง ตีลังไม้โปร่ง และแบบอื่นๆที่คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเวปไซด์ของเรา
อย่างไรก็ตาม ราคาค่าขนส่งทางทะเลต่อด้วยทางอากาศขึ้นอยู่กับน้ำหนักปริมาตรที่สูงสุด และอัตราค่าน้ำมัน ผันผวนแต่ละเดือน

สอบถามอัตราค่าบริการ

รบกวนตอบข้อมูลการบริการที่คุณต้องการตามรายละเอียดแบบฟอร์มและพนักงานของเราจะติดต่อคุณกลับภายใน 24 ชั่วโมง (ฟรี)