บริการรับ ส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้าน

การขนส่งแบบรับส่งสินค้าถึงหน้าประตูบ้านคือการขนส่งที่เราจะจัดการตั้งแต่รับสินค้าจากร้านค้าหรือหน้าประตูบ้านผู้ส่ง
ไปยังจุดหมายปลายทางของผู้รับสินค้า
การบริการแบบนี้เป็นการขนส่งแบบครบวงจรที่ทางเราจะดูแลและเอาใจใส่ให้ง่ายต่อการนำเข้าสินค้าของคุณ
ตามกระบวนการตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ขนส่งสินค้าจากร้านค้า โกดังสินค้า หรือจากหน้าประตูบ้าน
  • จัด เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินพิธีการขาออก – เข้า เช่น BILL OF LADING, C/O, INVOICE, PACKING LIST, FUMIGATION AND CERTIFICATES,..
  • บรรจุหีบห่อสินค้า
  • โหลดสินค้าหรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือแอร์พอร์ตต้นทาง
  • โหลดสินค้าหรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือแอร์พอร์ตปลายทาง
  • เดินพิธีการศุลกากรขาเข้า ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ปลายทาง
  • ขนส่งสินค้าจากท่าเรือหรือแอร์พอร์ตไปยังหน้าบ้านลูกค้า ร้านค้า หรือโกดังสินค้า

โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ของเราจะดำเนินการเช็ครายละเอียดของลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงความต้อง
การและการบริการที่ดีที่สุด

สอบถามอัตราค่าบริการ

รบกวนตอบข้อมูลการบริการที่คุณต้องการตามรายละเอียดแบบฟอร์มและพนักงานของเราจะติดต่อคุณกลับภายใน 24 ชั่วโมง (ฟรี)